DAAN VANDEN BOER

DAAN VANDEN BOER

ADVOCAAT – VENNOOT

Mr. Daan VANDEN BOER studeerde in 2013 met onderscheiding af als Master in de Rechten (afstudeerrichting Rechtsbedeling) aan de Universiteit Hasselt. Hij behoort daarmee tot de allereerste lichting afgestudeerden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Van 2013 tot 2016 doorliep hij zijn stage bij Mr. Staf Van den Brande, waarna hij vaste medewerker werd.

Sedert 01.01.2018 is Mr. Daan Vanden Boer vennoot in de associatie.

Gaandeweg heeft hij zich gespecialiseerd in het contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, met een bijzondere interesse voor de letselschade.

Meester Vanden Boer vindt het daarbij zeer belangrijk dat de belangen van de slachtoffers van een ongeval op een correcte en adequate manier worden verdedigd in de afhandeling van hun dossier, zodat zij krijgen waar zij recht op hebben.

Om slachtoffers nog beter bij te kunnen staan, heeft hij samen met Mr. An VANDEN BOER in 2017-2018 een interdisciplinaire opleiding Evaluatie Menselijke Schade gevolgd aan de KULeuven, alwaar hij na het succesvol afleggen van een examen het “Getuigschrift Evaluatie Menselijke Schade” behaald heeft.

Daarnaast heeft hij in 2016 met goed gevolg de “Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken” afgerond, waarvoor hij het getuigschrift heeft ontvangen.

Naast zijn professionele leven is Daan Vanden Boer tevens actief als voetballer bij voetbalclub K. LUTLOMMEL VV in derde provinciale.

Voorkeurmateries:

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Lichamelijke schade
  • Ondernemingsrecht
  • Strafrecht
  • Verkeersrecht

Vind een advocaat op basis van expertise